Bartoš - dentální laboratoř se řadí mezi nejmodernější zařízení.
Jsme certifikovanou zubní laboratoří BEGO - International Wironium®- Circle.
K výrobě zubních náhrad používáme nejlepších dostupných materiálů, systémů
a technologií tak, aby byla zajištěna vysoká funkční a estetická kvalita finálních výrobků.
Od léta 2008 jsme se stali skenovacím centrem pracujícím se systémem
LavaTM od společnosti 3M ESPEzhotovujícím celokeramické zirkonoxidové náhrady.
O spokojenost našich klientů se stará tým zkušených zubních techniků, připravených splnit Vaše požadavky.
  Zhotovujeme tento sortiment protetických prací:
  Fixní náhrady

  1.jpg(612 b) Celokeramické korunky a můstky, inlaye, onlaye
  2.jpg(621 b) Metalokeramické náhrady
  3.jpg(614 b) Kompozitní náhrady
  4.jpg(616 b) Estetické kompozitní fazety, inlaye, onlaye
  5.jpg(629 b) Zásuvné spoje
  6.jpg(625 b) Fixní náhrady na implantáty
  7.jpg(632 b) Skleněné pilíře
Snímatelné náhrady

1.jpg(612 b) Částečné snímatelné náhrady
2.jpg(621 b) Celkové snímatelné náhrady
3.jpg(614 b) Hybridní náhrady - zásuvné spoje a implantáty
4.jpg(616 b) Zhotovení dlah pro bělení zubů
5.jpg(629 b) Ochranné dlahy pro sportovce

Bartoš - dentální laboratoř
Jungmannova 16/737, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 947 820
Mobil: +420 603 428 578
E-mail: lava@bartosdental.cz

IČO: 716 24 261, Registrace nestátního zdravotnického zařízení
Čj.: Z/0603/02, Úřad MČ Praha 1, 12.8.2002
[CNW:Counter]
miriflower.gif, 563B created by miridesign.cz